|  | 

Finance

Vyzkoušel jsem Proplat.to

Na úvod chci upozornit všechny čtenáře, že tohle není placený článek – tedy PR článek, ani nemám domluvený žádný barterový obchod za jeho napsání. Jediné, co jsem udělal bylo to, že jsem pořídil print screeny a poslal je na Proplat.to na odsouhlasení, že je mohu použít. Dneska je taková doba, že bych byl nerad popotahován za nedovolené pořízení print screenů.

Na začátek bych také rád uvedl, že tento článek rozhodně není návodem na investování ani doporučením na portálu Proplat.to investovat. Investice mohou být ztrátové a měli byste dobře zvážit, zda si takovou ztrátu můžete dovolit aniž by došlo k omezení vaši finanční situace.

Spíše bych rád popsal jednotlivé možnosti a to vše z pohledu investora, kterým jsem. Pohledu obchodníka, který aukce vystavuje se budu věnovat jen okrajově.

Jak jsem narazil na Proplat.to

Na našem webu datlujeme.cz není mnoho lidí, kteří by psali komentáře. Což mi nějak nevadí. Když se čas od času nějaký objeví, jedná se většinou o aktivní linkbuilding nějakého člověka, který pracuje pro jinou společnost a společně s komentářem k článku nechá odkaz i na jinou službu. Takové komentáře mažu, protože nestojím o to, mít z webu rozcestník linků, není to dobré pro SEO našeho webu.

Jedním z linků, které se v poslední době v komentářích objevily byl link na Proplat.to. Ten web jsem neznal, takže jsem se začal zajímat, o co vlastně jde.

Co je Proplat.to?

Je to web, který sdružuje podnikatele, kteří vystavují faktury svým odběratelům s dlouho splatností na jedné straně a investory, kteří nahradí tuto dobu splatnosti a pošlou podnikateli peníze rychle na straně druhé.

Jinými slovy z pohledu podnikatele: Vystavím fakturu na nějaké zboží, třeba v hodnotě 60 tisíc velké společnosti, která má 60 denní splatnost. Protože jsem malý podnikatel, je pro mě 60 tisíc dost peněz a potřeboval bych je protočit co nejrychleji, abych za ně mohl nakoupit další zboží, nebo třeba vyplatit sám sobě výplatu, nebo abych měl na zaplacení nájmu prostor v kterých podnikám. Zkrátka a dobře 60ti denní splatnost je pro mě docela problematická. Proto, i za cenu nějakého toho úroku který zaplatím chci své peníze dříve.

Nahraji svou fakturu na Proplat.to společně s dalšími doklady třeba objednávkou, potvrzeným dodacím listem a podobně a na straně druhé již čekají investoři, kteří mi chtějí moji fakturu financovat, takže peníze budu mít třeba do 5 dnů od vystavení faktury.

Tak tolik k obecnému modelu fungování služby. Nyní se již budeme věnovat především stránce investora.

Registrace a kroky poté

Jako všude jinde je potřeba registrace, abyste mohli začít investovat. Protože se jedná o peníze, nestačí pouze vyplnit přihlašovací jméno a heslo, ale bude třeba doložit vaši totožnost dvěma doklady, které nahrajete online. To je běžná praxe kdekoliv jinde (Zonky, Mintos atd), takže by vás to nemělo nějak překvapit.

Po schválení dokladů vám na registrovaný email bude doručena komisionářská smlouva o factoringu. Smlouvu jsem četl poctivě celou od A do Z, byť jsem s tím strávil asi půl druhé hodiny. Bohužel je komisionář – tedy investor zavázán nezveřejňovat tuto smlouvu, ani jakékoliv její části. Ale mohu říct, že kromě části o nezaplacených pohledávkách jsem nenarazil na nic, co by se mi nelíbilo.

Ta část, kde se píše o tom, co se stane, když odběratel nezaplatí v podstatě hovoří o tom, že je část nákladů spojená s vymáháním přenesena na investora, případně můžete požádat o to, aby byla pohledávka přenesena na vás a pak si ji můžete vymáhat sami. Byť se mi tato část smlouvy nelíbí nezbývá než ji tolerovat a přijmout jako fakt nebo zkrátka neinvestovat.

Podpis smlouvy je v podstatě nahrazen tím, že si na váš dosud neaktivní investorský účet pošlete nějaké peníze. Tím dojde jednak k podpisu smlouvy a také k aktivaci služby a zpřístupnění všech částí platformy.

Jak to celé funguje?

V této kapitole se budu snažit podrobně sepsat fungování portálu ze strany investora. Protože se jedná o start up, je zde spousta věcí ještě nevychytaných a bude toho hodně co vylepšovat, proto recenzi jako takovou nechám až třeba za rok.

Investice formou aukce

Po přihlášení vás asi bude nejvíce zajímat Seznam aukcí, kde běží právě probíhající aukce. Zde je nutno zmínit, že se způsob investování liší třeba od Zonky (to zmiňuji proto, že se domnívám, že spousta čtenářů již na Zonky investuje, nebo aspoň ví, jak to funguje).

Na Proplat.to fungují investice tak, že každý podnikatel, který vystavuje svou aukci zadává maximální úrok, který je ochoten zaplatit. Zpravidla to bývá 18% roční úrokové sazby z poptávané částky. Jako investor se pak na základě mnoha faktorů – bude popsáno níže mohu rozhodnout, zda do takové půjčky investuji.

Co byste měli vědět?

 • Minimální investice do jedné půjčky je 1000 Kč
 • Neplatíte žádné investorské poplatky ani jiné poplatky (kromě spoluúčasti na vymáhání případných dluhů viz dále)

A teď bych uvedl jeden příklad, abych fungování kompletně objasnil.

Aukce na 5 tisíc korun s maximálním úrokem 18%

 • Rozhodnu se investovat do této aukce plnou částku 5 tisíc korun a maximální úrok nastavím samozřejmě na těchto 18%. Je zde ale i minimální úrok za který jsem ochoten půjčku financovat. Ten se rozhodnu nastavit na 15%.
 • Další investor vidí stejnou půjčku a rozhodně se do ni investovat 2 tisíce. Opět si nastaví maximální úrok 18%, ale protože není takový vydřiduch jako já, postačí mu, když by z půjčky dostal nakonec jen 10%, takže si nastaví těchto 10% jako minimum.

Co se stane?

Stane se to, že moji nabídku na minimálních 15% úroků druhý investor přebije. Tedy jen částečně, jelikož chce do půjčky investovat jen 2 tisíce korun. Mě tak dorazí email o tom, že moje nabídka, je úspěšná jen částečně. Mám pak dvě možnosti. Buď si trvat na svém a doufat, že se do půjčky nepřihlásí žádný další investor, takže bych zafinancoval aspoň část půjčky, tedy 3 tisíce za své úroky. Druhá možnost je jít se svou nabídkou níže, než je nabídka druhého investora. Mohu tedy nastavit např 9% jako minimum. V takovém případě by se stalo to, že druhý investor bude upozorněn emailem, že jeho nabídka je neúspěšná a opět má dvě možnosti jako jsem měl já.

Přičemž ke snižování úrokové sazby nedochází o celé procenta, ale o 0,1%, tedy nabídka je vždy přebita jen u toto částku. Je tedy možné, že nakonec aukci vyhraji za úrok 9,9%, protože se druhý investor rozhodl těch 10% ponechat a mě tedy stačí 9,9% k přebití jeho nabídky.

Investorů může být samozřejmě více, není nikde psáno, že budou jen dva. V případě, že více investorů nabízí stejný úrok, tak rozhoduje nabídka učiněna dříve.

To je v kostce popis toho, jak aukce fungují, nyní se podíváme na detail aukce, co vše můžete vidět.

V detailu aukce uvidíte především částku, maximální úrokovou sazbu, datum splatnosti. Kromě toho můžete vidět i hodnocení odběratele od CRIBIS, který na základě nějakých informací )více v ratingu) o dodavateli dodává jeho hodnocení. Od úrovně C2 se již doporučuje opatrnost. To může být pro investora identifikátor pro rozhodnutí kolik do půjčky investuje a zda vůbec, případně za jaký úrok.

Naopak vpravo vidíte, jak dlouho aukce poběží – maximum je 3 dny, ale pokud je vystavovatel aukce spokojen s nabízeným úrokem může kdykoliv aukci ukončit dříve. Také zde můžete otevřít všechny doklady, které vystavovatel půjčky nahrál. Můžete si otevřít rating, tedy detailní hodnocení od CRIBIS. A dále je zde odkaz na historii dodavatele i odběratele (tedy dlužníka – to co vystavuje aukci) na Proplat.to. Většinou jsou tyto údaje prázdné, protože je služba nová, ale časem zde najdete zajímavé informace na základě kterých se opět můžete rozhodovat, zda budete do aukce investovat či nikoliv.

Nabídku můžete učinit dynamickou, tedy i s možností zadat min. úrokovou sazbu za kterou jste ochotni půjčit peníze nebo statickou, kde jen zadáte částku a úrokovou sazbu a nebude docházet ke snižování. Zatím jsem vždy volil dynamickou.

Pod aukcí pak vidíte seznam všech investorů, kteří do půjčky dali peníze a jejich nabízenou úrokovou sazbu a zda jejich nabídka byla úspěšná, či nikoliv.

To je k základu detailu aukce zhruba vše. Nepíši manuál ke službě, takže to takto musí stačit 🙂 Dále se podíváme na sekci Moje nabídky.

Moje nabídky

Abyste měli přehled, jak si v jednotlivých aukcích vedete a kolik máte financí v jednotlivých nabídkách můžete se podívat do sekce „Moje nabídky“. Vidíte zde, jak si vedete – je to v podstatě takový přehled všech aukcí, kam jste dali nějakou nabídku. Pomocí filtru pak můžete zobrazovat jen ty, které vás zajímají, já si dal třeba jen ty běžící, tedy ty, které ještě neskončili.

Investice

Zde naopak již vidíte všechny vaše investice s ukončených aukcích na kterých se podílíte ať už 100% nebo částečně. Seznam investic je přehledný, především zde na první pohled vidíte kdy je splatnost vaši investice, kolik jste půjčili a za jaký úrok.

Nad seznamem jsou pak souhrnné informace o proinvestované částce – já si na Proplat.to poslal 20 tisíc a ty jsem za dva dny proinvestoval kompletně celé 🙂 Dále průměrnou úrokovou sazbu – ta se mi zatím drží lehce nad 14% a dále částku po splatnosti a částku na vymáhání. Pevně věřím, že ty dvě poslední vždy zůstanou nulové..Můžete si také rozkliknout detail jakékoliv investice a vidíte zde v podstatě to stejné jako jsem už popisoval u aukcí.Investiční automat

Ještě bych rád napsal, tedy spíše popsal investiční automat. Ten je poměrně jednoduchý. Nastavíte si maximální částku úspěšných nabídek a pak jen určujete kolik % z této částky může jít na proplacení jedné faktury – aukce, kolik chcete maximálně financovat % z aukce, kolik % za jednoho žadatele a můžete navolit i procenta na odběratele. Opomenuté další volby vidíte na přiloženém print screenu.

Zrovna procenta na odběratele a dodavatele jsou dle mého názoru poměrně důležité, protože vám tak dovolí vaše portfolio snadno deverzifikovat mezi jednotlivé dodavatele a dlužníky. Kromě těchto voleb máte ještě možnost navolit maximální splatnost. Já třeba zadal 90 dnů.

Rozšířená možnost investičního automatu pak dále umožňuje zadávat částky a výše úroků dle jednotlivých ratingů.Abyste mohli provádět nad automatem úpravy je nutné, aby byl vypnutý. Teprve až po provedených úpravách jej můžete aktivovat.

Můj účet

V této sekci vidíte vše, co souvisí s vašimi penězi. Především je zde koláč, který na první pohled ukazuje volné peníze, investované peníze a investice v nabídkách. V tabulce pak také vidíte Roční úrok – mám zde 13,06%, pak přijatý úrok – zde mám samozřejmě zatím nulu, protože pevní faktury jsou splatné až koncem listopadu a nakonec očekávaný úrok. Ten mám momentálně na částce 303 Kč.

To není úplně špatné, když uvážím, že nejdelší splatnost je někdy 18.12. 2019 To znamená, že bych své peníze za rok mohl takto otočit přibližně 5x a to by tedy přineslo zisk 1500 Kč. To je samozřejmě jen teorie, uvidíme, jaká bude praxe. Nad koláčem je tlačítko pro výběr finančních prostředků.

Vpravo je pak vidět graf, kde můžete sledovat, jak jste se v čase s úroky pohybovali. no a úplně dole je pak tabulka, kde jsou vidět jednotlivé investované částky v čase.

Můj názor

Nerad bych zatím hodnotil něco, co nemám pořádně vyzkoušeno a co používám týden. Mohu říct jen to, že si myslím, že by to mohla být dobrá příležitost investovat své peníze a uvidíme co bude dál.

Na druhou stranu mám obavu, že až se do služby zapojí více investorů a těch bude víc než nabídek, tedy až bude převažovat nabídka půjček nad poptávkou, tak půjdou úroky prudce dolů, protože se investoři budou předhánět, aby vůbec mohli něco zainvestovat a pak to přestane být zajímavé.

Pokud by ovšem došlo i k navýšení počtu aukcí mohli by se úroky držet vysoko nad třeba Zonky a to by mohlo být zajímavé. Uvidíme také, jak se budou dodavatelé snažit splatit své závazky včas. Proto je na recenzi ještě příliš brzy. Tak za půl roku možná opět napíši článek, kde už budu komentovat klady, zápory, podíváme se detailně na mou finanční statistiku, ale na to je prostě zatím příliš brzy.

Závěrem

Doufám, že vám tento článek trochu pomohl. Napsal jsem jej především proto, že jsem hledal informace o službě Proplat.to a žádné jsem nenašel, žádná recenze nikde nebyla, tak jsem se rozhodl to prostě vyzkoušet s tím, že hned napíši článek, abyste měli dostatek informací.

Ještě jednou upozorňuji na to, že tento článek je čistě mým osobním názorem (nikoliv placeným reklamním sdělením) a není to nabídka k investici.

Článek také neslouží jako investiční doporučení. To zda se rozhodnete do služby investovat, nebo ne, je čistě na vás, ale mějte na paměti, že byste měli investovat jen ty peníze, které si můžete dovolit ztratit, protože investice, ať jsou jakkoliv lákavé mohou být rizikové a ztrátové.

vyzkousel-jsem-proplat-to

ABOUT THE AUTHOR

Největší evropský šplhavec, zhruba velikosti vrány, ale štíhlejší. Dorůstá délky 40–46 cm, v rozpětí křídel měří 67–73 cm a dosahuje hmotnosti 250–370 g. Nezaměnitelný, celý černý, s bělavým okem a zobákem. Samec má červené temeno, samice pouze červenou skvrnu v týlu. Na rozdíl od ostatních datlovitých létá přímo, nikoli ve vlnovkách.

Související články

 • Testuji Investown a porovnávám jej s Fingood

  Testuji Investown a porovnávám jej s Fingood

  O tomto projektu, který mi připomíná Fingood vím už nějakou dobu, ale trvalo mi docela dlouho, než jsem se rozhoupal se do něj namočit. Nakonec mě k tomu vedla jedna věc na kterou jsem si stěžoval už v mém ročním přehledu. Úroky z Fingood jsem si totiž nechal posílat na běžný účet a tam jsem

 • Loni koloboběžky, letos Proplať.to, aneb můj finanční rok 2022

  Loni koloboběžky, letos Proplať.to, aneb můj finanční rok 2022

  Hmm, koukám na úvodník z minulého roku, kde se zmiňuji o tom, jak to rychle uběhlo. Letos, pokud je to vůbec možné uběhl ten čas od loňského listopadu do konce letošního října ještě rychleji. A že to byl divoký rok. Opět toho bude hodně, tak si raději na to uvařte kafe. Mimochodem začíná mě děsit,

 • Proplat.to 100% portfolia ve vymáhání a to se vyplatí

  Proplat.to 100% portfolia ve vymáhání a to se vyplatí

  Po delší době zase nějaký článek že? No hurá. ale pozitivní moc nebude. Mé kompletní portfolio u Proplat.to v hodnotě téměř 40 tisíc je celé po splatnosti. What the fuck? Jak se to sakra stalo? Tento obrázek vám o stavu mého portfolia řekne více než tisíc slov. Investoval jsem přes investiční automat, který v době,

5 Comments

 1. David Katolický

  Dobry den,

  bylo by mozne zaktualizovat recenci po temer 2 mesicich fungovani, vzhledem k tomu ze vetsina zde uvedenych investic ma jiz po splatnosti. Jak spolehlive pristupuji zadatele ke splaceni zavazku, jak se za ty 2 mesice projevil narust investoru na vysi uroku atp.

  Diky za feedback i samotnou recenzi.

  David

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..